הרשמת נקלטה בהצלחה

כל הכבוד על הצעד שעשית!
המייל עם ההרגל הראשון יגיע אליך בחצי שעה הקרובה.

אם לא קבלת, יתכן וזה נכנס לקידומי מכירות.

מאחלת לך הרבה הצלחה

וסייעתא דשמיא

שפרה פרדס – מרכז פרדס