טופס הרשמה לצפייה בהקלטת פאנל 'מעצמת הורות'
שע"י 'מרכז פרדס'
עם הרבנים, אברהם פרדס. משה אריה כהן. משה שטרן