טופס הרשמה לצפייה בהקלטת כנס 'כנפי צמיחה'
שע"י 'מרכז פרדס' + 2 בונוסים